O nás

Jsme mladí lidé, kteří celým srdcem věří v Pána Boha. Každý den s ním chceme prožívat. Chceme ukazovat všem lidem kolem nás, jaký život s Bohem vůbec je. Věříme, že jedině s Ním to má cenu. Věříme v toho, který poslal svého syna Ježíše Krista na zem, aby zemřel, MÍSTO NÁS, za naše hříchy a tím nám dal možnost s Ním jednou věčně žít. Věříme, že jedině s Ním má smysl jít tou cestou, která vede k věčnému životu!

 

Každý pátek v 18:00 se jako mládež scházíme, abychom společně prožili pěkné chvíle u přemýšlení nad Božím slovem. Dále také zpíváme krásné písničky, které nás tak ještě více obohacují. Nezapomínáme ani na procvičování si znalostí z Bible, a tak nechybí různé vědomostní kvízy či soutěže. A na závěr toho všeho se rádi modlíme, a to hlavně za to, ať nás Bůh stále vede a chrání v tom, čemu věříme nejvíce – že jedině s Bohem to má cenu!

 

mladez